Top Contact

Call Center: +66 (0) 875596888, +66 (0)  846479090,  +66 (0) 804519999 LINE: @abacstudyabroad

Work and Travel in USA
with ABAC Study Abroad Center

ร่วมหาประสบการณ์ดีๆช่วงปิดเทอมกับโครงการ Work and Travel 
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกากับ ABAC Study Abroad Center

 

Work and Travel USA คืออะไร?

Work and Travel USA เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาโครงการหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมชาวอเมริกันผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

ตามกฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อนุญาตให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) ได้เป็นระยะเวลา 2-4 เดือน (พฤษภาคม-สิงหาคม) และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังจบโครงการได้อีกประมาณ 30 วัน

 

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ Summer Work & Travel USA?

 • เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมจริงทั้งในระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน
 • เพื่อให้มีรายได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างที่พำนักและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง และเรียนรู้การแก้ปัญหาต่างๆ
 • ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงานจริง และเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่การทำงานในอนาคต
 • เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับเพื่อนที่เข้าร่วมโครงการทั้งชาวไทยและต่างชาติ
 • เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานแบบชาวอเมริกัน

 

แม้ว่าจะมีผู้ที่ได้รับรายได้มากมายจากการเข้าร่วมโครงการนี้ แต่ทางโครงการมิได้มีวัตถุประสงค์ในการไปหารายได้ หรือเพื่อสร้างผลกำไรเป็นตัวเงินเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการควรจะเข้าใจว่ารายได้ที่เกิดขึ้นมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างการพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นเท่านั้น

 

คุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ

 • อายุ 18-28 ปี (ไม่ถือสัญชาติอเมริกา)
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ชั้นปีใดก็ได้ (นักศึกษาปีสุดท้ายสามารถเข้าร่วมโครงการได้)
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีพอใช้ เข้าใจวัตถุประสงค์และนโยบายในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง.
 • มีทัศนคติที่ดีในการเข้าร่วมโครงการ พร้อมทำงานกับชาวต่างชาติ
 • มีความยืดหยุ่นและปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายทางด้านสังคมและวัฒนธรรม

 

สถานที่เข้าร่วมโครงการ

 • ตัวอย่างของสถานที่เข้าร่วมโครงการจะแบ่งเป็นหลายประเภทเช่น สวนสนุก, ร้านสะดวกซื้อ, Supermarket, ร้านฟาสฟู้ด, ร้านอาหาร, โรงแรมและรีสอร์ท หรืออุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

 

 

Remark: ABAC Study Abroad reserves the rights to change the provided information without prior notice

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

2. ชำระค่าโครงการฯ ครั้งที่ 1 พร้อมกับเลือก Location

3. ส่งเอกสารเพื่อยื่นขอ DS-2019

4. ชำระค่าโครงการฯ ครั้งที่ 2

5. สัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/ตัวแทนสถานที่ทำงาน

6. เตรียมเอกสารสัมภาษณ์วีซ่า และสัมภาษณ์วีซ่า

7. สำรองและชำระค่าตั๋วเครื่องบิน

8. ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง (Pre-Departure Orientation) ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา

  

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SG 119 หรือ 088 022 2702 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dollywood — Tennessee 
Job Title : 
Rides and Attractions / House and Grounds / Food and Beverage
   
Salary :         $9.00-$9.15 per hour.

Hours :         Average 30 - 40 hours per week.

  

 
McDonald—Hawaii 
Job Title :     Crew Member Service
  
Salary :         $8.5 - $9.0 / hour   
Hours :         32-40 hours/ week

  

Life Guard, DC, MD, VA      
Job Title :    Life Guard 
Salary :        New Lifeguard : $8.50/hour ($12.75/hour overtime) 
                     Returning Lifeguard : $8.75/hour ($13.13/hour OT)
   
Hours :        Approximately 46 - 54 hours per week. 
                    The employee will generally work 8‐10 hour shifts, 5‐6 days  
                     per week; weekend and holiday work is required.
  

  

Six Flags America , Baltimore/Washington D.C.      
 Job Title :    Amusement Park Worker  

Salary :        $8.50 per hour  

Hours :        Employees will be offered an average of 30-40 hours per week.   
                     During the peak months, additional hours will become
 
                     available. 

  

 
Brett Robinson Gulf Shores, AL 
Job Title :    Housekeeper
Salary :        $8.25 / Hour 
Hours :        Average 32-40 hours per week

  

T-Shirt Factory, WI  
Job Title :    
Sales clerk

Salary :        $7.25 per hour   
Hours :        Average 32 hours per week. The hours can vary depending on                      how the students work, if they work hard they can get more      
                     hours.
Go to top